Vize, Informatii despre vize
Acest site utilizeaza cookie-uri. Navigand in continuare, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Aflati mai multe aici
Newsletter

Pentru a primi newsletter, introduceti
emailul dumneavoastra mai jos

Informatii despre vizeConstitutia Romaniei, in art. 25, garanteaza dreptul la libera circulatie al tuturor cetatenilor romani, fara deosebire de rasa, nationalitate, sex, limba, religie, convingeri politice sau ocupatie, cu obligatia de a respecta strict legislatia statului unde calatoresc.
Pasaportul constituie documentul care stabileste identitatea si cetatenia titularului si confera dreptul posesorului la iesirea si intrarea prin toate punctele de frontiera deschise traficului de calatori, precum si prin locurile stabilite prin intelegerile internationale la care Romania este parte. Pasapoartele cetatenilor romani se emit pe o perioada de valabilitate de 5 ani si se pot prelungi cu inca 5 ani. Pasapoartele simple (turistice) se elibereaza la locul de domiciliu al solicitantului de catre birourile de pasapoarte judetene, iar in Bucuresti, la Serviciile de Evidenta Informatizata a Persoanei.

Asistenta si protectia diplomatica
Este de retinut, totodata, ca, in spiritul Legii nr. 216/1998 (art. 2 alin. 2), in strainatate pasaportul da dreptul titularului la asistenta si protectie din partea misiunilor diplomatice si oficiilor consulare ale Romaniei.
Misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei in strainatate asigura asistenta necesara cetatenilor romani aflati in dificultate, insa posibilitatile acestora sunt limitate. Competentele consulilor sunt stabilite de acordurile internationale la care Romania este parte, de reglementarile interne ale fiecarui stat si de legislatia romana in materie.

Ce poate face consulul:
- elibereaza documente de calatorie pentru cetatenii romani care raman fara pasapoarte in strainatate;
- ia legatura in tara cu rudele sau cunostintele cetatenilor romani si le indruma asupra modalitatilor de trimitere a banilor celor aflati in dificultate;
- recomanda avocati locali care sa asigure asistenta de specialitate cand este cazul;
- recomanda unitati sanitare sau traducatori autorizati;
- informeaza rudele cele mai apropiate in caz de accident sau de deces si recomanda procedurile de urmat;
- contacteaza cetatenii romani aflati in inchisoare, cu acordul acestora, si informeaza rudele sau prietenii din tara.

Ce nu poate face consulul:
- sa plateasca pentru dumneavoastra cheltuielile de tratament, de cazare, bilete de calatorie, asistenta judiciara etc.;
- sa asigure cazarea, incadrarea in munca sau permisiunea de a munci in strainatate;
- sa intervina in procese in numele dumneavoastra;
- sa obtina sau sa aranjeze eliberarea dumneavoastra din inchisoare;
- sa intervina in anchete;
- sa asigure un regim de detentie special sau conditii mai bune in spital decat pentru localnici;
- sa ofere servicii care, de regula, sunt asigurate de banci, agentii de transport, birouri de turism sau alte institutii specializate.
In cazul pierderii sau furtului documentului de calatorie, cetatenilor romani li se vor elibera pasapoarte consulare de catre misiunile diplomatice si oficiile consulare ale statului roman, pentru a se putea reintoarce in tara.

Limitarea temporara a exercitarii dreptului la libera circulatie
Potrivit art. 49 din Constitutia Romaniei si in conformitate cu art. 14, lit. e din Ordonanta Guvernului nr. 65/1997 privind regimul pasapoartelor in Romania, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 216/1998, modificata prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 86/2001, impotriva cetatenilor care sunt returnati in baza acordurilor de readmisie, Directia de Pasapoarte si formatiunile sale teritoriale pot suspenda, temporar, dreptul de folosire a pasaportului pe o perioada cuprinsa intre 6 luni si 3 ani.
In acelasi timp, in conformitate cu prevederile actelor normative mentionate, cetatenii romani care au fost returnati in baza acordului de readmisie incheiat de statul roman cu tara respectiva si carora le-a fost restrictionat dreptul la libera circulatie, nu se vor putea prezenta la nici unul din punctele de trecere a frontierei, intrucat nu au dreptul de a parasi tara, aflandu-se pe lista persoanelor restrictionate.

Conditiile pe care cetatenii romani trebuie sa le indeplineasca pentru a calatori in Spatiul Schengen - valabile incepand cu data de 1 octombrie 2005
Ce trebuie sa prezentati la controlul de frontiera, pentru a calatori, in scop particular, in statele membre ale Uniunii Europene sau in alte state, pentru care nu este necesara viza de intrare?
- pasaport valabil;
- asigurare medicala - valabila pentru intreaga perioada de sedere in statul pe teritoriul caruia calatoreste persoana in cauza
- biletul de calatorie dus-intors, cartea verde a autoturismului sau sumele necesare asigurarii transportului
- dovada detinerii unei sume minime in valuta
- documente care justifica scopul si conditiile sederii planificate

Care este cuantumul sumei minime in valuta?
Suma minima in valuta, pentru fiecare persoana, se constituie din:
1. 150 euro sau echivalent in alta valuta liber convertibila, suma destinata sa acopere cheltuielile de transport pana in tara de destinatie si intoarcere in Romania si
2. o suma destinata cheltuielilor de intretinere corespunzatoare perioadei de sedere, al carei cuantum este urmatorul:
- 20 euro sau echivalent in alta valuta liber convertibila, pentru fiecare zi de sedere declarata, dar nu mai putin de 100 de euro (suma corespunzatoare unei sederi de minim 5 zile), in cazul calatoriei in fostele state socialiste pentru care nu este necesara viza de intrare, cu exceptia celor care au devenit membre ale U.E.;
- 30 euro sau echivalent in alta valuta liber convertibila, pentru fiecare zi de sedere declarata, dar nu mai putin de 150 de euro (suma corespunzatoare unei sederi de minim 5 zile), in cazul calatoriei in statele din U.E. si in alte state pentru care nu este necesara viza de intrare.

Cum faceti dovada detinerii sumelor in valuta?
Dovada detinerii sumelor in valuta se face prin una din urmatoarele forme:
- suma in valuta efectiva;
- cecuri de calatorie;
- carduri cu utilizare internationala, insotite de extras de cont eliberat cu cel mult 24 de ore inaintea prezentarii la iesirea din tara;
- alte garantii financiare, cum sunt:
- scrisoare de garantie sau angajament de sponsorizare, semnate de persoana care gazduieste cetateanul roman pe teritoriul statului de destinatie si autentificate conform legii statului respectiv;
- garantia legala din partea unei banci sau ordine de plata valabile, dupa caz.

Ce categorii de persoane sunt exceptate de la dovada sumei in valuta?
- minorul sub 14 ani inscris in pasaportul parintilor;
- minorul care se deplaseaza la rude sau la parintele / parintii care lucreaza ori sunt stabiliti in statul de destinatie. In aceste situatii se vor prezenta documente doveditoare.
- cetatenii romani care se deplaseaza in strainatate ca urmare a unui angajament de munca, pe baza unui permis de munca valabil pentru tara de destinatie, indiferent de durata deplasarii;
- cetatenii romani care prezinta la iesirea din tara un document oficial care atesta existenta dreptului de sedere, precum si, dupa caz, de tranzit, pe teritoriul altor state decat cele membre ale Uniunii Europene, daca urmeaza sa calatoreasca direct pe teritoriul acelor state;
- cetatenii romani care calatoresc in statele vecine in regim de mic trafic;
- posesorii unui permis de sedere valabil, eliberat de autoritatile competente ale unui stat membru al Uniunii Europene.

Ce documente puteti prezenta in schimbul sumei destinate sa acopere cheltuielile de transport (150 euro)?
- bilete dus-intors;
- vouchere sau alte documente care atesta plata in avans a serviciilor structurilor de primire turistice din tara de destinatie, cu conditia ca acestea sa includa si cheltuielile de transport.

Care sunt exceptiile de la dovada sumei destinate sa acopere cheltuielile de intretinere?
- persoanele care prezinta la controlul de frontiera voucher sau alte documente care atesta plata in avans a serviciilor structurilor de primire turistice din tara de destinatie;
- persoanele care calatoresc in scop de studii sau alte forme de pregatire si detin documente din care rezulta asigurarea financiara a calatoriei;
- persoanele care calatoresc in scop turistic si au invitatie din partea persoanei care gazduieste cetateanul roman, din care rezulta asigurarea financiara a calatoriei;
- persoanele care detin documente care atesta faptul ca persoana se deplaseaza in strainatate pentru a participa la simpozioane, conferinte, manifestari cultural-sportive sau pentru a urma un tratament medical, ori imbolnavirea sau decesul unei rude stabilite in strainatate, din care rezulta asigurarea financiara a calatoriei.

Prin ce documente justificati scopul si conditiile sederii planificate?
Pentru calatorii in scop profesional:
- certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului din Romania, care sa ateste calitatea de comerciant; in cazul in care persoana care urmeaza sa se deplaseze in strainatate are alta calitate in cadrul societatii decat cea care poate fi atestata prin certificat, se prezinta si o imputernicire de reprezentare din partea societatii respective sau a comerciantului;
- invitatie din partea unei firme sau autoritati la intruniri sau manifestari in scop de afaceri, de serviciu sau legate de activitatea profesionala desfasurata;
- alte documente care atesta existenta relatiilor de afaceri sau a relatiilor avand legatura cu activitatea profesionala desfasurata;
- bilete de intrare la targuri si congrese.

Pentru calatorii in scop turistic sau particular:
- documente justificative de la structurile de primire turistice;
- confirmarea rezervarii de servicii turistice de la structurile de primire turistice din strainatate, inclusiv confirmari care privesc rezervari efectuate prin intermediul internet-ului;
- voucher, eliberat de o agentie de turism licentiata potrivit legii;
- invitatie din partea persoanei care gazduieste cetateanul roman.

Atentie! Unele state solicita ca invitatia sa corespunda anumitor reguli, care sunt obligatorii:
Pentru Spania, invitatia trebuie facuta la un notar spaniol, iar din aceasta trebuie sa rezulte in mod expres urmatoarele (orice alt tip de invitatie nefiind acceptat):
- Cel care invita sa fie cetatean spaniol sau strain cu permis de rezidenta in Spania;
- Sa nu fi invitat o alta persoana in ultimele 6 luni;
- Sa posede mijloace legale de intretinere si sa se oblige sa-i asigure persoanei invitate intretinere, cazare si asistenta sanitara;
- Se obliga sa garanteze ca persoana se intoarce in tara;
- Cel care este invitat sa nu munceasca in Spania;
Hartia invitatiei este una speciala (in lumina incidenta prezinta un desen de siguranta), care trebuie sa aiba in partea superioara centrala a paginilor stema Spaniei. Invitatia trebuie prezentata numai in original (nu se admit copii xerox sau fax) si trebuie sa fie supralegalizata in Spania, cu apostila de la Haga.
Pentru Republica Federala Germania, invitatia trebuie sa contina o declaratie de preluare a cheltuielilor.

Pentru calatorii in scop de studii sau alte forme de pregatire:
- confirmarea de inscriere la o institutie de invatamant in scopul participarii la pregatiri si perfectionari teoretice si practice;
- carnetul de student si certificatul de studii de la institutiile de invatamant.

Pentru calatorii in alte scopuri:
- inscrieri, programe sau alte documente care atesta faptul ca persoana urmeaza a se deplasa pentru a se inscrie sau a participa la un concurs de admitere la o institutie de invatamant in strainatate;
- confirmari de participare, bilete de intrare sau chitante, pentru manifestari politice, stiintifice sau religioase, pe cat posibil cu indicarea unor detalii, cum ar fi numele institutiei care invita si durata sederii;
- documente care atesta faptul ca persoana se deplaseaza in strainatate pentru a participa la simpozioane, conferinte, manifestari cultural-sportive sau pentru a urma un tratament medical, ori imbolnavirea sau decesul unei rude stabilite in strainatate.
In orice situatie, invitatia redactata intr-o limba straina trebuie insotita si de traducerea, in limba romana, efectuata de un traducator autorizat.

Lista cuprinzand tarile cu care Romania a incheiat acorduri, intelegeri, conventii sau protocoale pentru acordarea asistentei medicale pe baza de reciprocitate in domeniul sanatatii, conform prevederilor Ordinului comun MAI/MSF nr. 311/248/2002 (pentru calatoriile in aceste tari, cetatenii romani nu au nevoie de asigurare medicala):
Albania, Marea Britanie, Armenia, Bulgaria, Cipru, China, Croatia, Cuba, Egipt, Grecia, Serbia, Muntenegru, Liban, Lituania, Macedonia, Moldova, Rusia, Siria, Slovenia, Tunisia, Turcia, Ucraina, Ungaria

Lista statelor pe teritoriul carora cetatenii romani pot intra/ sta fara viza:
Albania, Andorra, Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Chile, Cipru, Columbia, Coreea de Sud, Costa Rica, Croatia, Danemarca, Elvetia, Estonia, Finlanda, Franta, Germania, Grecia, Islanda, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburg, Malaezia, Malta, Marea Britanie, Maroc, Moldova, Monaco, Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia, San Marino, Sfantul Scaun, Singapore, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Tunisia, Ungaria, Uruguay, Venezuela.

ATENTIE!
Cetatenii romani pot calatori pentru o perioada determinata (30-90 de zile) intr-un interval prestabilit (6 luni-1 an), in tarile pentru care nu este necesara viza de intrare, iar durata sederii, de regula, poate fi realizata doar intr-un singur stat. Astfel, in tarile membre ale Spatiului Schengen: Austria, Belgia, Franta, Germania, Grecia, Finlanda, Italia, Norvegia, Olanda, Portugalia, Spania, Suedia, Luxemburg, Islanda, Danemarca si in Elvetia, cetatenii romani au dreptul legal de sedere o perioada de 90 zile intr-un interval de 6 luni, potrivit articolul 20, paragraful 1, din Conventia de aplicare a Acordului Schengen. Pot fi facute mai multe calatorii in acest interval, dar totalul zilelor de sedere nu trebuie sa depaseasca 90, de la data primei intrari in Spatiul Schengen.
Dupa consumarea celor 90 zile, cetateanul roman are obligatia de a parasi Spatiul Schengen, putand reintra, la finalul perioadei celor 6 luni, calculate de la data primei intrari.

Tari care nu solicita viza pentru scurt sejur:
Albania, Andorra, Argentina, Austria, Belgia, Brazilia (pentru un sejur mai mare de 90 de zile, in scop lucrativ sau de studii, este nevoie in continuare de viza), Bulgaria, Cehia, Chile, Cipru, Columbia, Coreea de Sud, Costa Rica, Croatia, Danemarca, Ecuador, El-Salvador, Elvetia, Estonia, Fiji, Finlanda, Franta, Germania, Grecia, Guatemala, Honduras, Islanda, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburg, Malaezia, Malta, Maroc, Moldova, Monaco, Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia, San Marino, Sfantul Scaun, Singapore, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Tanzania, Trinidad-Tobago, Tunisia, Ungaria, Uruguay, Venezuela

Filipine - nu solicita viza pentru calatorii de maximum 21 de zile. Va recomandam sa contactati Ambasada Republicii Filipine pentru obtinerea de informatii suplimentare privind conditiile particulare de intrare si sedere prevazute de legislatia locala.

Tari care solicita viza:
Afganistan, Africa de Sud, Algeria, Angola, Arabia Saudita, Armenia, Australia, Azerbaidjan, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Belarus, Belize, Benin, Bolivia, Bosnia-Hertegovina, Botswana, Brunei, Burkina Faso, Burundi, Cambodgia, Camerun, Canada, Capul Verde, Republica Centrafricana, China, Ciad, Comore, Congo, Republica Democrata Congo, Coreea de Nord, Cote D'Ivoire, Cuba, Djibouti, Republica Dominicana, Egipt, Emiratele Arabe Unite, Eritrea, Etiopia, Gabon, Gambia, Georgia, Ghana, Grenada, Guineea, Guineea Ecuatoriala, Guineea Bissau, Guyana, Haiti, India, Indonezia, Insulele Marshall, Insulele Solomon, Iordania, Irak, Iran, Irlanda, Israel, Jamaica, Japonia, Kazahstan, Kenya, Kirghizstan, Kuwait, Laos, Lesotho, Liban, Liberia, Libia, Macedonia, Madagascar, Malawi, Maldive, Mali, Mauritania, Mauritius, Mexic, Mongolia, Mozambic, Myanmar, Namibia, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Noua Zeelanda, Oman, Pakistan, Panama, Papua Noua Guinee, Paraguay, Peru, Qatar, Rusia, Rwanda, Saint Vincent si Grenadine, Santa Lucia, Sao Tome si Principe, Senegal, Serbia, Muntenegru, Seychelles, Sierra Leone, Siria, Somalia, Sri Lanka, Statele Unite ale Americii, Sudan, Suriname, Swaziland, Tadjikistan, Tailanda, Timorul de Est, Togo, Turcia, Turkmenistan, Ucraina, Uganda, Uzbekistan, Vietnam, Yemen, Zambia, Zimbabwe.

Sursa: Ministerul Afacerilor Externe

Share on FacebookNota!
Daca ai deja cont pe site-ul TravelWorld.ro, autentifica-te AICI si completeaza formularul de comentarii. Iti multumim.

:

Cod de securitate *

security image
 

Interviul TravelWorld.ro
Agentia de turism Tourex: Seriozitate, experienta, incredere. Descopera lumea cu o agentie verificata!

Cand analizezi serviciile unei agentii, trebuie sa tii cont de multe aspecte – experienta, diversitate, preturi, parerile altor turisti etc. Agentia de turism Tourex este partenerul de care aveti nevoie.

Vezi toate interviurile
Ultima firma inscrisa in site

Casa Hrisicos, Constanta

Linkuri sponsorizate

Jocuri si jucarii

City break

Articole
Top 10 cele mai luxoase cazinouri din lume

Pe taramul jocurilor cu mize mari, putine experiente rivalizeaza cu luxul extravagant din cele mai opulente cazinouri din lume. Ele sunt vitrine de grandoare, sofisticare si extravaganta fara egal. [citeste tot]

Vezi toate articolele
Cerere personalizata
Din Transilvania in Kamchatka
Mongolia 1, 26-30 iunie

Nici o poza, video sau carte nu m-ar fi pregatit pentru Mongolia! De indata ce am trecut granita, drumurile s-au terminat, este doar un loc gol, fara nimic, cu dealuri si munti dezolanti.Un peisaj terifiant, dur, dar de o mare frumusete. Este uimitor, dar [citeste tot]

Vezi tot jurnalul
Articole video
Fontana di Trevi
18-05-2011
Fontana di Trevi

Se spune ca, daca arunci o moneda in fantana, te vei intoarce la Roma ... dar trebuie sa o arunci peste umar, cu spatele la fantana.[...]

Las Vegas by night
23-03-2011
Las Vegas by night

Faceti turul Las Vegasului, noaptea. Lumini, hoteluri, atmosfera. Apoi si ziua si iar noaptea.[...]

Vezi toate articolele